Krvavé pohraničí

Svět krvavého pohraničí mezi lidmi, elfy a orky z pera Vladimíra Šlechty

Místopis

města, vesnice, hrady aj

Název Poznámka
Timorok Původně pterrská pevnost, obsazena elfy od Vickey.(Ti-rom-orok)Nyní obývaná lidmi, kteří ji získali lstí a zradou elfů. Centrum významné těžařské oblasti.
Elblagg Rychle rostoucí město na řece Vickey. Původně obchodní stanice pro dřevaře a lovce. Po získání Timoroku se stal důležitou dopravní tepnou.
Zahrada sirén Pravděpodobně původně pterrská zahrada, později využita Temným mágem. Ten zde uvěznil Lohenriettu a vysadil zde uměle stvořené sirény. Leží nedaleko Hengerone, během druh= třetiny série obývána Danielem la Barro, synem Sylvie Viktoriny la Barro, a Fr
Hengerone Původně pterrské sídliště, které obsadil průzkumný oddíl Šesté legie. Ti se později spářili s místními orčími samicemi a vznikla tak zvláštní rasa hengeronských půlorků.
Citadela Původně pterrský palác. Mezi roky 30 a 50 ji obsazuje Alarich Touraine a vybírá si ji pro svoje sídlo. Odtud později podniká nájezdy na Arkastii, ale zde i bádá a provádí výzkumy. V Citadele je také roku 167 zabit Gordonem Fee, jenž je zde pochován.
Raiggio Blíže nespecifikované hlavní město Císařství. Pravděpodobně nyní odolává útokům mare nation. V současnosti je pod vládou císaře Erharta.
Thonnierika Hlavní město království Arkastie. Založena asi 100 před hraničním letopočtem, jako nejsevernější výspa Impéria. Později rozšířena na město. Toto město se roku 0 stává hlavním městem Arkastie.
Barge Hlavní město vévodství Barro založené vévodou Karayem, jenž také podnítil jeho vzestup. Kolem roku 169 se Barge prohnal mor, jenž jej připravil asi o dvě třetiny obyvatelstva.
Chawyna Hraničářská osada založená uprchlíky před královskou mocí, někdy okolo roku 81. Později se stala symbolem dobré vůle a solidarity. Avšak na podzim roku 167 se záhadně vylidňuje a zaniká.
Likario Gobliní město založené pod patronátem Temného mága na úpatí vršku okolo staré pterrské kopule. V současnosti silně prosperuje, především díky podpoře místních dílen Sylvií la Barro.
Kamenný klíč Část Vickey pod Vraním srázem (Elfí horou). Získán na elfech od Vickey lidmi společně s Timorokem.
Puarko Sem Anzoti Paedwanksé město v ústí Gkchynaée. Hlavní výpadová základna do Gordonovi země a Orcigardu.
Rudenrog Původně zwergská pevnost sousedící s Brody. Sloužila k ochraně před orky a roku 78 byla předána lidem. Během druhé kolonizace Gordonovi země se prudce rozvíjí, jen aby později upadla v zapomnění a vylidnila se.
Abilugron Útočiště darované heretikům samotným Alarichem Tourainem. Poblíž něj se nachází stará pterrská laboratoř.
Biegro-log Osada prvních kolonistů Gordonovi země založená Gordonem Fee. Název znamená v jazyce trpaslíků První tábor. Roku 149 všichno kolonisté zmasakrování armádou Temného mága vedenou Raymondem de Couissy. Jediný Gordon přežil a začal soukromou válku proti