Krvavé pohraničí

Svět krvavého pohraničí mezi lidmi, elfy a orky z pera Vladimíra Šlechty

Orcigard

kniha, Likarijská trilogie 3

Předchozí kniha/povídka
Likario
Seznam postav v knize
Sylvia Viktorina
Povídky v knize/Patří do knihy
Pekelný kůň, Hromada zlata, Krysí zub, Nenávist
Anotace

V Orcigardu se kdysi rozkládala říše pterrů, bytostí s lidskými těly a ptačími hlavami. V průběhu věků se Orcigard změnil v obrovskou mokřinu. Rozptýleně tu žijí skřeti, potulují se zde různé nestvůry. Ve starých chrámech, utopených v močálech, se skrývá zlato i cenné artefakty. 

Orcigard stále ještě ovládá Alarich Touraine, zvaný Temný mág, jeho moc však slábne. Propukají proti němu povstání, na jeho území vnikají hledači pokladů i lovci orčích skalpů. V těchto bouřlivých časech je do Orcigardu zavlečena Sylvia Viktorina, nejmladší dcera vévody z Barro. Aby přežila, musí si hledat spojence a přátele – a to jak v řadách dobrodruhů, tak mezi skřety i nestvůrami. 

Kniha Orcigard je závěrečným dílem Likarijské trilogie, volně navazuje na Nejlepší den pro umírání a Likario.