Krvavé pohraničí

Svět krvavého pohraničí mezi lidmi, elfy a orky z pera Vladimíra Šlechty

Trojí krev

povídka (část knihy Zahrada sirén)

Seznam postav v knize
Andres, Karin, Kalous, Denisa Robinett, Edorant Saye
Děj z Časové osy
Rok 163